Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa Hanuman Chalisa in Hindi Best 2021

Hanuman Chalisa   Hanuman Chalisa in Hindi    श्री गुरु चरन सरोज रज – निज मनु मुकुरु सुधारि बरनऊं रघुबर बिमल जसु – जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके – सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं – हरहु कलेस बिकार जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुं लोक उजागर।। रामदूत अतुलित बल …

Hanuman Chalisa Hanuman Chalisa in Hindi Best 2021 Read More »